untitled

Mas Bahar: (pura-pura ngelempar laron ke aku)
aku: (jerit-jerit)
Mas Bahar: ih, masa udah diksar masih takut laron?
aku: lha emang apa hubungannya abis diksar sama takut laron??
Mas Cahya: iya nih.. awas ya kalo ntar praktikum masih takut sama tikus, sama mencit..
aku: emang kalo aku berani, Mas mau apa?!? ha, mau apa??
Mas Cahya: NIM berapa? NIM berapa??

hih.. iya, iya yang asdos.. sekarang mainnya NIM nih.. huuuu!!!

Komentar